تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - جدال غیرت

نجـــــم الثـــاقــب

جرمش این بود که بوی لبهای تو را میداد ، چایم را نخورده تنش را دادم زیر تیغ تیز آب سرد ، تکه تکه شد ، دست مرا هم برید ، فدای سرت ، جدال غیرت بود