تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - آزاده باش

نجـــــم الثـــاقــب

آزاده باش اما از منطق عدول نکن ، آزاده های بی خِرد دیوانگان افسار گسیخته اند ،

ولی گاهی منطق دست و پای انسان را میبندد ، دیوانه ی افسار گسیخته به ز مرغ سر فرو کرده به خاک ...