تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - #هیات_امرا

نجـــــم الثـــاقــب

یکی از دوستان ، از یکی از مساجد جریان جمع آوری کمک به زلزله زدگان را نوشته بود.

خوشحال شدم ، ولی یادم افتاد مسجد روحانی ندارد ، البته بعد از جریانات بنده (ر.ک به مطالب پیشین ؛ نهضت بر علیه هیات امرای چنبره زده بر مساجد)

آن مسجد دیگر روحانی نداشت ، البته اسمی هم که شده مسجد بیچاره را به نکاح یکی از دوستان در آوردند.

ولی صلاح ندیدند بعد از ما هر روحانی بی سر و پایی بیاید و تکلیف تعیین کند برای "هیات امرا".

و من در پاسخ به آن دوست عزیز اینجا مینویسم :

کاش در جلسه ای خدایان مساجد را به یک خدا تقلیل میدادیم

که به تعبیر آن بزرگ تمام مشکلات ما از توحید ماست ، همیشه توحید ما میلنگد.

و بنده عرض میکنم:

و محراب های ما خالی از حرب با شیاطین است.

https://t.me/joinchat/AAAAAEOGJbLikrm9aC7Rlw