تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - چه بگویم

نجـــــم الثـــاقــب

هر چه فکر میکنم هیچ توجیهی برای کار های آقای هاشمی پیدا نمیکنم ،

علی رغم میل امام همه جا بر کوس پایان جنگ میزده

وقتی میگفتند چرا

میگفت ملت دیگر تاب جنگ را ندارند

ما دیگر بند پوتین های نیروهایمان را هم نمیتوانیم تامین کنیم

با آقای دکتر حسن روحانی