تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - صادخ

نجـــــم الثـــاقــب

هنوز باورم نمیشود
راستی راستی شهادت همسایه ی مان شده
عکسش را روی پروفایل یکی از کانال ها گذاشته بودند
آنقدر شخصیت طنزی داشت که فکر کردم دوستانش عکسش را گذاشته اند روی کانال به تلافی شوخی هایش
حدس می زدم نوشته باشند شهید
عکس وقتی لود شد دیدم نوشته اند تاریخ ولادت و شهادت
تاریخ شهادت مال دیروز بود
95/2/4
آب یخ روی سرم ریخت
گیج شدم
همه ی سایت ها شوخی شان گرفته
این صادق ماست
همان که همیشه همه را میخنداند و خودش کمتر میخندید
همیشه قیافه اش جدی بود
همیشه هر برنامه ای سپاه میزاشت او هم بود
اگر این بار تبریز بروم و برنامه ای باشد...
یعنی دیگر...
نه باورم نمی شود
همه شوخی شان گرفته
صادخ...
هنوز لفظ صادخ اکبری برای من یعنی طنز و لبخند
هنوز دار و دسته اش اهل بگو بخند هستند
هنوز در برنامه های اعتکاف می آیند؟
هنوز و هنوز...
نه باور نمی کنم
حتمن که شوخی است
آنها از این شوخی های بزرگ زیاد میکنند
فردا که بچه ها بروند فرودگاه صادخ اول از همه از هواپیما پیاده می شود و باز ژست میگیرد و عینک دودی اش را میزند و سوار موتور میشود
شما هنوز صادخ را نشناخته اید
مگر می شود از آنها حرف راست شنید...
نه من باور نمی کنمhttp://elpress.ir/news/39940

لینک عکسها