تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - از نفت صد دلاری تا الان...

نجـــــم الثـــاقــب

سوال ؛ زمان دولت قبل که نفت گران میفروختیم دلار چقدر بود؟
چقدر؟
2000 تومان؟
نه خیر متغیر بود بین 850 تا 1100
نفت اگر از ایران 100 دلار می خریدند چقدر می شد؟
تقریبا 100 هزار تومان.
و حالا دلار و نفت چقدر است؟
دلار بین 3000 تا 4000 تومان
ونفت حداقل 30 دلار
پس الان نفت برای ایران ما یک سوم قبل نیست
آن زمان می فروختیم حداکثر 100 هزار تومان و الان حداقل90 هزار تومان است
حالا ببینید که نفت قیمتش برای ما زیاد فرقی نکرده.اگر همین پول های نفت را بیشتر به پیمانکار های داخلی میدادیم و دقیق تر مدیریت می کردیم
اینقدر لازم نبود داد و بیداد کنیم و خزانه ی خالی و ... کنیم
فقط کمی چشممان را از خارج برداریم و دست از این پیمان کار ها و شرکت های خارجی دلار خور بکشیم
الان به هنگام گرانی دلار بهترین موقعیت برای ما فراهم است تا کمتر وارد کنیم و بیشتر صادر
اما کو مدریت؟