تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - شعرا

نجـــــم الثـــاقــب

برخی می گویند که شاعر یعنی احساسات لطیف
شاعر اگر نازک طبع نباشد که شاعر نیست...
اما من می گویم شاعر اگر غلظت و شدت نداشته باشد میمیرد
غمش او را از پای در می آورد
اما شدت و غلظت زیاد هم شعور را از بین می برد
و چقدر شاعران بی شعور زیاد اند...
وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ
ولی شاعر ذی شعور ،پیغمبر درد بندگان اند
اما کسی بهشان نمی گوید که درد خودت چیست؟
زخم هایت را چه کسی رفو می کند؟
شاعر میخواهد ، کسی در بزند و سراسیمه وارد شود
و بگوید: تو کیستی..
و شاعر لبخندی بزند ، تلخ...
و جوابش دهد:
چون تو...ژ
شاعری پریشان
اما کسی نه در می زند
 و نه از تو می پرسد!
××××××
هرکسی از ظن خود شد یار من
از درونم نجست اصرار من...