تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - کریمه ی اهل بیت از دید "کریم"نا

نجـــــم الثـــاقــب

امروز مصاحبه ی حضرت استاد را روی سایت می خواندم که چرا به حضرت معصومه کریمه می گویند

و نکاتی به ذهنم آمد که دوست داشتم به خبرنگار عزیز که آن هم از دوستان بود گوش زد کنم

و آن این که:

حضرت استاد مباحثشان را با محوریت قرآن پیش می برند و بهتر این بود که بیشتر مصاحبه را سمت قرآن می کشیدید و فقط یک آیه و بحث شفاعت به نظرم کافی نبود

و نکته ی بعدی اینکه خود حضرت استاد روی واژگان و نام ها و اصطلاحات تاکید ویژه ای دارند و بحث هم بر سر کریمه بود و(خود استاد هم که کریم است دیگر چه شود) و هیچ تعریف لغتی از کریم در عرف و اصلاحی در قرآن به وسط نیامد که اگر می آمد بهتر بود

و اینکه حضرات معصومین وقتی به کسی کریم و یا کریمه می گویند مقصودشان چیست و اگر ما میخواهیم کریم باشیم باید چه معیار هایی و مقدماتی را باید  فراهم آوریم؟

لینک خبر:

http://hawzahnews.com/detail/News/356294