تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - سوره ی مقاومت

نجـــــم الثـــاقــب

مادر بزرگ مادرم تا سن صد و اندی سال عمر کرد

تا یکی دو سال قبل از فوتش پیرزنی قبراق و سرزنده بود که تمام کار هایش را خودش می کرد

از پدرش و پدر بزرگش می گفت

خانزاده بود

نام پدرانش را تک به تک با افتخار نام می برد

غلام خان و مهدی خان و ریضا خان...

از سلحشوری هایشان می گفت از مبارزاتشان با ظلم حکام محلی

 دفاعشان در برابر اکراد مهاجم محلی 

می گفت پسر عمویم حسین خان آنقدر تیر اندازی کرد که تفنگش داغ شد

و تنفگ داغ یک به یک انگشتانش را سوزاند

و آخر سر ، کرد ها به دار آویختندش

برایم جالب بود

که خوانین هم با ظلم مبارزه می کردند

تا آن زمان هرچه شنیده بودم در مورد خانها قتل و تجاوز بود

اما اینها مردمان گرسنه را نان می دادند و کمک مظلوم بودند

اسم مادربزرگم "سوره " بود

دست لاغر و پیرش را به سرم می کشید می گفت: 

سن ده خان بالاسی سان ها..1

وقتی اینها را می شنیدم  احساس می کردم چیزی درونم می جنبد

با خود تمامی سلحشوران عالم را مرور می کردم

اولین تصویری که در ذهنم می آمد ستار خان بود

دومی باقر خان و سومی میرزای جنگلی و...

و آخرینش سید روح الله بود

می دیدم که بالاتر از همه ایستاده و با لبخندی رضایت آمیز به مردم نگاه می کند

همچون شیری که به قلمروی وسیع خویش می نگرد

و آن زمان بود که با خود قسم خوردم جلوی ظلم و ظالم بایستم

اما حالا می بینم آن تصوراتی که داشتم کجا و ورطه ی عمل کجا

لحظه ای برای یاری حق همه گوش به فرمان تو می شوند

تا لحظه ی آخر می روی

لحظه ی اقدام می بینی چون سردار به لشکر و سرباز بی سلاح تو را رها کرده و رفته اند...

به تو می گویند برگرد جواب نمی گیری

دیگر وظیفه ای نداری...

اما وظیفه را خود مکلف تشخیص می دهد

می مانم

تا لحظه آخر...

بگذار توی فلان سازمان دولنی پشت سرمان بگویند:

تندرو است

تند و کند را خدا مشخص می کند نه بنده هایش

اما درد من از این نیست که چرا دارم تیر و ترکش می خورم

درد من این است که تیر و ترکش باید در صف اول جنگ باشد...

نه توی سنگر های پشتیبانی...

بوی خیانت...

انشالله که دماغمان دارد اشتباه می کند...

پ.ن:حالا که شده ایم خدای اشتباهات.لابد شامه ی ما هم ره بر خطا می رود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:تو هم خانزاده ای