تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - بعضی درد ها...

نجـــــم الثـــاقــب

تازه می فهمم

که بعضی دردها را نمی شود کشید

باید این دردها را غصه کنی و بریزی توی دلت و هر شب کم کم بخوریشان

و بعضی غصه ها را نمی شود خورد

باید بباری...